tirsdag den 12. marts 2013

Gudenåen er Danmarks stolthed

”Gudenåen er Danmarks stolthed”. Det har vi fra miljøminister Ida Auken selv. Og det her er tilsyneladende ikke et løfte fra regeringen, det er en konstatering og må derfor tages alvorligt, selvom om det kan synes umanerligt svært. ”Danmarks stolthed…” intet mindre! Desværre har der også her, ligesom med regeringens løfter før valget, indsneget sig en vis afvigelse, når man så ser på de faktiske forhold for Gudenåen er de facto Danmarks mest mishandlede stykke natur og i modsætning til Ida Aukens konstatering er der her ikke fejet noget ind under gulvtæppet. Men er det nu også sandt?

Argumentation

Den første konstatering mht. de faktiske forhold vedrører Gudenå laksen. Den blev udslettet som følge af Tangeværkets oprettelse i 1921. Den anden konstatering er at Gudenåens løb igennem tiden er blevet udrettet, opgravet og omformet i forhold til dens naturlige løb. For det tredje har man opført en kunstig sø – Tange sø – som intet har at gøre med Gudenåens naturlige forløb, men er en lodseplads for aflejrede tungmetaller og fosfor. For det fjerde har Gudenåen gennem årene været plaget af både industrielle, by-og landbrugsmæssige affaldsproblemer som til tider har gjort åen til en rødfarvet flydende kloak. For det femte er åen genstand for omfattende motorbådssejlads og anden sejlads der forstyrrer både fugle-, dyre- og fiskeliv langs, i og på åen. For det sjette er Gudenåens vandstand ikke reguleret af naturlig nedbør, men derimod styret af Tangeværkets elproduktion. For det syvende er landskabet omkring Gudenåen præget af dyrkede landbrugsarealer og enge uden forekomst af egentlig ”vild natur”. For det syvende har Gudenåcentralen i mange årtier været med til at udrydde den europæiske ål gennem store ålefangster i Tange sø. For det ottende har Gudenåen været plaget af høje koncentrationer af kvælstof og fosfor. For det niende foregår der stadigvæk ikke en nævneværdig naturlig reproduktion af laks i Gudenåsystemet. For det tiende flyder det ofte med øldåser, plastikposer, madrester osv. fra kanofolkets færd ned gennem systemet. For det ellevte har eutrofiering været et stort problem, hvor åen i sommerperioden bliver ”grøn som vårens hæk”. For det tolvte er der i Randers fjord store problemer med ulovlige garnfangster. For det trettende er Gudenåen nu befolket af ”invasive” arter som vandremusling og signal krebs. For det fjortende er Gudenåens laks ofte uspiselige pga. geosmin problemet. For det femtende er der – udover kanotrafiken – ikke et unikt turistpotentiale i forhold til konkurrerende steder i Danmark og for det sekstende har vi åbenbart en miljøminister der udnævner Gudenåen til ”Danmarks stolthed”.

sEs gør virksomheder en lille smule grønnere...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar